Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6252961

Laatste artikelen
Aalter: Pieter De Crem, alias Crembo, is back in town.
Coronawetten op 23 oktober gepubliceerd in het Staatsblad, zijn ze onwettig?
Morsum Magnificat maakt online donaties mogelijk.
Aalter : Een staaltje onveilig werk bij plaatsing zonnepanelen-update1
Europol: Bende voor seksuele uitbuiting via internet, opgerold.
Lanaken / Gellik : Politiek gekleurd RUP Dorpstraat beroert de gemoederen-Update2
24 oktober 2013
Actiecomité blijft zich verzetten tegen plannen om dorpskern te verkavelen.


Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 2.257.700
Gellik / Lanaken 24 oktober 2013.

--- Update 2  8:07 28/10/2013
RUP Gellik op facebook
De initiatiefnemers hebben op het artikel in het Belang van Limburg gereageerd door een facebookpagina op te starten,ze trekken van leer tegen het goednieuwsshowartikel in de gazet van Limburg. Voor de zoveelste keer wordt de -kontlik-journalistiek van die -en andere gazetten- aangetoond.

Het Volk.
De Lanakenaren hebben hun passief corrupte leiders gekozen,als er gesjoemeld wordt dan is dat met het akkoord van "Het Volk" van Lanaken.

Facebook.
Hier de link naar de pagina op Facebook, zo te zien, niet erg succesvol ..  https://www.facebook.com/RUPGellik
 - Het pamperend artikel in de gazet krijgt aandacht,de kritiek van Morsum Magnificat krijgt geen -sic-.
--- einde update 2

Het gemeentebestuur van Lanaken blijft, onder impuls van Open-VLD burgemeester Marino Keulen, de plannen om in de dorpskern van Gellik 110 nieuwe woningen te bouwen, met zijn politieke lobbymachine doordrukken. Omdat eerdere plannen om het gebied te verkavelen op heftig verzet van de bevolking stuitte, worden de huidige plannen door het gemeentebestuur en de dienst ruimtelijke ordening, angstvallig geheim gehouden wellicht omdat dezelfde verkaveling in het verleden al 5 keer werd afgeblazen vanwege kritiek van de hogere overheid. Zelfs op het niveau van het Vlaams Parlement en de provincie Limburg werden decreten uitgevaardigd die verkaveling onmogelijk maken, een bijkomstigheid die door het Lanakens schepencollege volstrekt wordt genegeerd.

Dienst RO krijgt spreekverbod.
Morsum Magnificat krijgt bij de dienst Ruimtelijke Ordening van Lanaken te horen dat zij op bevel van secretaris William Vandencleynenbreugel geen informatie mogen verstrekken, wij worden vriendelijk doorverwezen naar de secretaris. Om te weten waar de rooilijn aan het Vroenhofpad ligt worden wij verwezen naar de technische dienst van Lanaken. Het lijkt er op dat binnen het gemeentehuis van Lanaken alleen de secretaris met Morsum Magnificat mag praten. Toen wij een poosje geleden informeerden naar het "hoe en waarom" in de garage onder het gemeentehuis waar de vier banden van de auto van de secretaris werden stuk gestoken, liet grote William via een aangestelde weten dat het onderzoek lopende was en hij geen commentaar wilde geven.

Vooruitziende voorkennis?
Het project RUP Gellik wordt momenteel weer getrokken door 2 speculanten, toevallig leden van de Open-VLD, die snel winst willen maken. De speculanten kunnen rekenen op de steun van het gemeentebestuur -Open-VLD, SP.a/Groen-. Andere bronnen beweren dat het gemeentebestuur geen vragende partij zou zijn, misschien een kwestie van proberen om sommigen op een dwaalspoor te brengen. Een vooruitziende -of zeggen we beter helderziende- burger heeft de voorbije jaren grond als landbouwgrond aangekocht in het gebied tussen de Kerkstraat, Zavelstraat en Dorpsstraat, grond die men nu wil inplanten in de verkaveling. Een studiebureau maakte in opdracht van het gemeentebestuur al een studie op en in een collegezitting werd al een onteigeningsplan opgesteld. Vreemd genoeg werden de grondeigenaars daarvan nog niet op de hoogte gebracht.

Het beroemde kluitje.    
Door inwoners werd uitleg gevraagd bij de dienst ruimtelijke ordening maar zij werden door zowel de bevoegde ambtenaar als door de schepen van ruimtelijke ordening -Sofie Martens Open-VLD- met een kluitje in het riet gestuurd, er was geen reden tot bezorgdheid. Natuurlijk niet, er mocht nog niets geweten zijn over het project. Uiteindelijk werd, na lang aandringen, schoorvoetend toegegeven dat er plannen voor verkaveling waren opgesteld. De website van de gemeente werd op 15 oktober 2013 aangepast maar concrete gegevens over de geplande verkaveling worden niet vrijgegeven.

Petitie.
Een aantal bezorgde inwoners die vrezen voor verkeersoverlast, wateroverlast e.d.m. hebben tegen deze geplande verkaveling een actiecomité -WUG2- opgericht. In een paar weken tijd hebben reeds meer dan 150 mensen die in de buurt van het gebied wonen, een petitie tegen de geplande verkaveling ondertekend. WUG2 zal dan ook alle geoorloofde middelen inzetten om te protesteren tegen dit nodeloze plan. Ook een lokaal Open-Vld Raadslid Rudi Nivelle -die tegen Morsum Magnificat twee keer klacht indiende bij "hun" politie te Lanaken- verzet zich heftig tegen het project, er is daarover binnen de Open-Vld te Lanaken hommeles met Anita Jeurissen.

Informatieavond.

Door de Gemeente Lanaken wordt op maandag 4 november 2013 om 20:00u. in het Auditorium van de Academie voor Muziek en Woord te Gellik een informatieavond gepland en volgens de agenda van de provinciale diensten is er op donderdag 24 oktober 2013 om 14.00u. een plenaire vergadering op provinciaal niveau gepland. Van dat laatste werden de buurtbewoners niet op de hoogte gebracht en zij vrezen dat er boven hun hoofden allerlei plannen worden bedisseld. De buurtbewoners voelen zich door het gemeentebestuur in de steek gelaten. De vergadering op het Provinciebestuur is niet voor derden toegankelijk, alleen voor genodigden, de stinkende potjes worden dus weer dicht gehouden en het Decreet Openbaarheid van Bestuur van 26 maart 2004 met de voeten getreden, Lanaken wordt steeds meer een dictatuur.

Morsum Magnificat onderzoekt de zaak maar krijgt overal, zoals we dat gewend zijn, veel weerstand.

Artikel n° : 10/13/5152
Geplaatst : 8:29 24/10/2013

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
EVDS

Laatste update ( 28 oktober 2013 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.