Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6269115

Laatste artikelen
MIVB Annuleert vandaag de eerste spadesteek voor de nieuwe Metro 3
Aalter waar zelfs de verticaliteit erg veel afwijkt van het normale!
VTM levert bewijs van onveilig werken in Sint Truiden
Aalter: Pieter De Crem, alias Crembo, is back in town.
Coronawetten op 23 oktober gepubliceerd in het Staatsblad, zijn ze onwettig?
OCMW Genk verkwiste minstens 12.000 euro aan erelonen in één dossier.
17 september 2012
Geklungel door technische diensten en manipulatie aanbestedingscontracten.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 1.826.400
Genk / Lanaken 16 september 2012.

--- Update 1 11:49 18/09/2012  
Meerdere klachten.
Volgens de Genkse oppositie lopen er momenteel diverse klachten bij de Gouverneur -Agentschap Binnenlands Bestuur-, ondermeer over het ter beschikking stellen van de Mondeo dienstwagens voor de voorzitter -Guido Vandebrouck- en de secretaris -Staf Mariën die bedreven is in het binnenrijven van allerlei subsidies-  met extra legale voordelen ondermeer een forfaitaire vergoeding van 250 euro per maand voor Staf Mariën, iets wat strijdig zou zijn met de rechtspositieregeling waarvoor het Agentschap Binnenlands Bestuur werd geïnterpelleerd.  Dat politieke spelletjes en een mogelijke CD&V / SP.a coalitie in Genk elk ernstig onderzoek in de kiem smoort, is niet denkbeeldig. De Limburgse Gouverneur is evenmin vies van doofpotoperaties. Na drie maanden ontvangen de klagers bericht dat de zaak nog verder in studie is.
--- einde update 1  

Sinds begin mei 2012 zijn speurders van de federale politie -fraudecel- minstens aan het neuzen in het aanbestedingsdossier en de afwikkeling van de aanneming van bliksemafleiderinstallaties van de OCMW rusthuizen Heiderust en Herfstvreugde. Het OCMW heeft in die dossiers dermate veel geknoeid en belastinggeld verkwist, dat een onderzoek niet kon uitblijven.

Uitsluiten 1.
Toen het OCMW in 2004 twee echte Proces Verbalen van het Federaal Agentschap Nucleaire Controle in de bus kreeg, had het Genks OCMW die verbaliseerde tuigen gewoonweg met een onderhandse bestelling -omdat
die kleiner was dan vijfduizend euro-, kunnen afwerken. Daarvoor had het OCMW van Genk de ter zake erkende firma uit Begijnendijk kunnen raadplegen, maar die firma lag niet goed in de kast bij de Genkse CD&V en de toenmalige burgemeester Jef Gabriëls, alias Jef De Turk. Dat bedrijf had de tuigen voor minder dan vijfduizend euro legaal kunnen weghalen, maar dat is voor het Genks OCMW veel te goedkoop.

Verbreken 1.
Aanvankelijk werd de papierwinkel voor verwijdering van de radioactieve tuigen toebedeeld aan Ingenieur Bart R., maar door de perikelen met de technische dienst van het OCMW en het nieuwe Woon- en
Zorgcentrum werd de ingenieur, onder druk, verplicht om afstand te doen van zijn opdrachten. Een eerste factuur van 52.000 euro kreeg de man wel betaald, maar de rest niet meer. Zo werd factuur 03.010 voor 31.755,82 euro en factuur n° 01.041 voor 96.283,66 euro gewoonweg niet meer betaald. Er werd vanwege het OCMW gedreigd om advocaat  Jos L. in te schakelen, maar zo ver kwam het niet. Bart R. moet dermate afgeschrikt zijn geweest dat kredietnota's werden gemaakt en een document van afstand werd ondertekend ... maffiapraktijken?

Uitsluiten 2.
Genk heeft het op nog meer bedrijven gemunt die niet mogen meedoen, dat was ondermeer het geval met het Hasseltse studiebureau E., dat wel degelijk een prijsopgave had ingediend maar geen kans kreeg, het zou
en het móest Gordons uit Genk worden. Het OCMW sloot met de Genkse een overeenkomst af, waardoor het Genks OCMW er met een goede duizend euro studiekosten vanaf was. Maar door het geknoei van de technische diensten reden ze zich met Gordons muurvast en Gordons deed beroep op studiebureau E.

Knoeien.
Het Hasseltse ingenieursbureau wilde echter niet in de voetsporen van Gordons lopen en stelde dat er diende overgegaan te worden tot een "Openbare Aanbesteding", maar de vermeende techneuten van het Genks
OCMW prutsten, tot groot ongenoegen, aan de aanbestedingsvoorwaarden. Na protest daartegen verzuurde de relatie niet alleen tussen Gordons en ingenieursbureau E., maar ook tussen het Genkse OCMW en Gordons.

Verbreken 2.
Uiteindelijk kon het getouwtrek en geklungel van Gordons niet langer meer in stand worden gehouden, het OCMW had ondertussen ook al de Genkse politiecommissaris een oor aan genaaid. Gordons kreeg de bons en
er werd weer gedreigd met advocaat Jos L., maar ook hier kwam er van enige juridische actie niets in huis.

Derde keer, goede keer?
Dat Gordons een belachelijk laag ereloon van amper duizend euro aanrekende, was een meevaller voor het OCMW die het factuur, niettegenstaande Gordons het contract nooit honoreerde, toch betaalde. De wets- en
verordeningsbepalingen werden over de ganse lijn van tafel geveegd. Het Genkse OCMW begon doodeenvoudig, en dit voor de derde keer, een nieuwe aanbesteding en ditmaal werd de firma Fabricom-Technum uit Hasselt uitgekozen. Tegenover die firma engageerde het OCMW van Genk zich als gevolg van de wettelijke tarieven om 13.841 euro erelonen te betalen. Indien het OCMW met énige kennis van zaken had kunnen oordelen, dan hadden zij met de 1.022 euro die ze aan Gordons betaalden, de zaak kunnen afsluiten, nu verkwiste het OCMW meer dan 12.000 euro.

Nog veel meer verkwist.
Met de toekenning van bepaalde ontwerpen voor het nieuwe woon- en zorgcentrum heeft het OCMW van Genk zich als bijzonder gul met de centen opgesteld. De architect, die ook ingenieur Bart R. in het verhaal
meesleurde, haakte op een bepaald moment af, zogenaamd wegens ziekte, daarover is altijd geheimzinnig gedaan en geschermd met de privacy. Toch gaat het hier om gemeenschapsgelden die door een openbare dienst worden uitgegeven, het gaat niet om private personen maar over bedrijven, waarbij de privacy dus niet kan geschonden zijn. Omdat de Architect afhaakte, kreeg deze als bijkomend geschenk op de koop toe nog een bedrag van 13.179,32 cadeau. Wie dacht dat de Architect écht ziek was, vergist zich, enkele maanden later daagde dezelfde Architect, zij het dan misschien via het bedrijf van zijn dochter, opnieuw op voor de uitvoering van werken aan het Genks stadhuis. Wat er aan de Architect allemaal werd betaald dat als een maat voor niets kan worden aanzien, leest u door te klikken op de 500.000 euro hieronder.

Als de speurders NU toch in Genk zijn, laat ze dan ook dat dossier waar de besteding van meer dan 500.000 euro belastinggeld in vraag is, maar eens uitspitten.
 
Artikel n° : 09/12/4931
Geplaatst : 22:20 17/09/2012

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck ©

Laatste update ( 18 september 2012 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.