Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6315714

Laatste artikelen
Aalter: Huurzaak escaleert tot op niveau van Pieter De Crem.
Coronamaatregelen in Staatsblad zijn dixit Rechtsgeleerde, Prof -em- Luc Lamine,onwettig.
ABC Gezondheid: Waarom wordt er gelogen over de Covid-cijfers?
Vlaams Parlement: Pers niet toegelaten voor hoorzitting VRT
Morsum Magnificat in de clinch met het Aalter van De Crem.
Uitbreidingsaanvraag Norbord Genk door minister Schauvliege goedgekeurd_Update1
29 november 2011
Beslissing Bestendige Deputatie provincie Limburg, na beroep, teniet gedaan.

Bezoekers website Morsum Magnificat : 1.423.900
Genk / Lanaken 29 november 2011.

--- Update 1 13:30 29/11/2011
Hugo Leroux reageert voor de goede orde:
Genk de lusten, Diepenbeek de lasten!
Onze administratie is er tot nu toe nog niet in geslaagd de vergunning in handen te krijgen. Met deze beslissing bewijst Vlaams minister Schauvliege dat zij haar beleid afstemt op de winsten van een multinational en
dat de gezondheid van de omwonenden haar geen barst kan schelen. Norbord ligt bijna op de grens met Diepenbeek en behalve de bewoners van Beverststraat en Caetsbeekstraat in Genk is vooral Rozendaal getroffen door de overlast van Norbord.
Wanneer de wind uit noordoostelijke richting komt hebben we steevast klachten over geurhinder, ademhalingsproblemen en dergelijke, de geur is soms zelfs in het centrum van Diepenbeek waarneembaar! Genk de lusten, Diepenbeek de lasten!
Destijds waren we al verontwaardigd over het -positief- advies van het Genks college van burgemeester en schepenen -CD&V- over de vraag van Norbord voor uitbreiding. Dit college overrulede hiervoor zelfs het 
negatieve advies van de eigen milieuadministratie. Diepenbeek gaf een duidelijk negatief advies -in de vorm van een bezwaarschrift-. Uiteindelijk volgt minister Schauvliege het advies van partijgenoot Wim Dries.Nochtans stelde Dr. Dirk Wildemeersch, afdelingshoofd Toezicht Volksgezondheid, al in 2007 dat er in Genk-Zuid geen enkele milieubelasting kon bijkomen. Hetzelfde standpunt nam Prof Nik Vanlarebeke -U Gent- in naar aanleiding van de resultaten van de humane biomonitoring van jongeren rond Genk-Zuid. Al die -dure- studies, zoals de onderzoeken in opdracht van de Stuurgroep Luchtkwaliteit Genk-Zuid en de humane biomonitoring hebben geen zin als de vergunnende overheid er totaal geen rekening mee houdt. Nog niet zolang geleden deed de milieu-inspectie buitendienst Limburg een voorstel van staking van de milieuvergunning van Norbord wegens herhaaldelijke overtredingen van de milieuvergunning. De bestendige deputatie van Limburg ging hier niet op in. Het ziet er dus alles behalve rooskleurig uit voor de inwoners van Rozendaal.
Hugo Leroux.
Milieuschepen Diepenbeek.
NVDR.
Inderdaad, zoals we reeds meermalen hebben aangehaald put Genk het leeuwenaandeel van haar inkomsten uit de industrie. Met dat geld kan het Genks CD&V bestuur alles en iedereen -om-kopen -behalve Morsum
Magnificat- en een gigantische propaganda voeren door Concentra -Het Belang van Limburg- en TV Limburg honderdduizenden euro's toe te stoppen, zich daarmee duidelijk schuldig makend aan passieve corruptie. Burgemeester Wim Dries -CD&V- stelde tijdens de voorstelling van het rapport over de gezondheidsrisico's veroorzaakt door de Genkse industrie, voor om de schouwen te verhogen, alsof zo'n maatregel bijdraagt tot de inperking van de milieuschade. Hoe kortzichtig moet men zijn om zoiets niet te doorzien? Morsum Magnificat is ervan overtuigd dat er nog veel geschreven zal worden en dat er nog veel jobkes gecreerd zullen worden maar dat er in concreto niets gaat gebeuren, voor geld plooit immers iedereen, behalve Morsum Magnificat en dat zullen wij geweten hebben.

De Groenen.
Morsum Magnificat neemt het de Groenen kwalijk dat zij nooit nige bijdrage in het dossier van de radioactieve opvangers voor bliksem hebben geleverd, honderden vierkante meters daken zijn met het gevaarlijke
Americium 241 en Radium 226 besmet terwijl deze meest giftige radio-elementen, met een halveringstrijd van 432 en 1602 jaar, lever- en botkanker veroorzaken en dat wordt door het Agentschap Nucleaire Controle
nog steeds in de doofpot gestopt. Arbeiders die op daken werken en met deze smeerlapperij in contact komen, lopen risico om besmet te worden.
Vergunning.
Op het Kabinet van minister Schauvliege kon men ons niet meteen zeggen waar de vergunning kan worden ingekeken.
--- einde update 1

Omdat de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg in maart het her-vergunningsdossier van Norbord NV voor een deel naar de prullenmand verwees, besloot Norbord tegen die beslissing in beroep te gaan bij minister Schauvliege, die de productie-uitbreiding tot 360.000m/jaar, mits enkele voorwaarden wl goedkeurde. Zo is de termijn om de geur te reduceren van 4,5 se/m naar 3,0 se/m gehalveerd van 4 naar 2 jaar.

Focus op verdere ontplooiing.
De afhandeling van de vergunning duurde van aanvraag tot goedkeuring 2,5 jaar en kostte bijna 0,5 miljoen euro maar ondanks dat is Norbord tevreden met het resultaat. Norbord General Manager
Irvin Coussens ziet de milieuvergunning als een basisvoorwaarde om de Norbord-activiteiten verder te ontplooien. De uitbreiding van de productiecapaciteit tot 360.000 m/jaar was immers noodzakelijk om de zware milieu-investeringen binnen de vooropgestelde termijn te kunnen uitvoeren en de voorwaarde om de termijn van geurreductie te halveren lijkt hem aanvaardbaar compromis.

Geurbeheersplan.
Norbord blijft zich in de toekomst verder engageren om de problematiek van de geuremissie aan te pakken. Dat engagement vertaalt zich in het door Norbord ontwikkelde geurbeheersplan. Het plan -dat integraal werd overgenomen als bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde- omvat een gestructureerde methodiek om ook op langere termijn te streven naar een verdere reductie van de geur tot 2 se/m.

Snuffelmeetcampagnes.
En van de recente maatregelen die moet bijdragen tot reductie van de geurverspreiding is de vermindering van de houtopslag op het bedrijfsterrein. Aan de hand van zogenaamde snuffelmeetcampagnes zal de komende maanden het effect ervan worden gevalueerd.

Lange periode van onzekerheid.
Met de toekenning van de milieuvergunning komt er voor Norbord een einde aan een lange periode van onzekerheid zowel voor de medewerkers als voor de stakeholders. Eindelijk hebben ze terug een toekomst voor zich en kunnen zij zich opnieuw focussen op middellange en lange termijn initiatieven, een must voor elk bedrijf dat de uitdagingen van morgen wil aangaan, dixit Irvin Coussens.

Hugo Leroux.
Zoals te verwachten is er op het toekennen van deze vergunning door minister Schauvliege vanwege het Groene Diepenbeeks Raadslid Hugo Leroux, scherpe kritiek geleverd, dat mocht Leroux deze morgen bij zijn "Linkse" vriendjes van Radio2 komen uiteen zetten, politici zouden immers hun ziel verkopen om voor micro en camera te mogen komen, wij noemen ze bij Morsum Magnificat "de hoeren van de pers". Morsum Magnificat kan zich niet uitspreken over de grond van de zaak Norbord en de -schadelijke- aard van de vervuiling die dat bedrijf, buiten de geurhinder, veroorzaakt, maar dat de industrie van Genk Zuid voor gezondheidsproblemen zorgt is ondertussen duidelijk. Meneer Leroux en het CBS van Diepenbeek moeten tegen het Genkse stadsbestuur stappen ondernemen, of dat zal lukken is een andere vraag, het Genkse stadsbestuur en minister Schauvliege zijn van dezelfde politieke familie CD&V en dat wil ook wat zeggen.   

Bron : Norbord.
Bewerking : jvds

Artikel n : 4.294
Geplaatst : 10:09 29/11/2011
Redactie Morsum Magnificat Professioneel

Laatste update ( 29 november 2011 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.