Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6647966

Laatste artikelen
Europol: Afvalcriminaliteit in de verwijdering van sanitair afval.
Morsum Magnificat noteert in november meer dan driehonderdduizend paginabezoekers.
Morsum Magnificat: Nieuws nu op laag pitje wegens "Memorie van wederantwoord" Raad van State.
Aalter: Laagspanningsnet is zwaar ziek wegens decennialang wanbeleid.
La santé en lutte organiseert bijeenkomst op 11 december in de Wetsstraat
Genk : Gemeenteraad is een politiek eigen belang eerst show-Update1
23 april 2010
Vlaams Belang en Voorzitter gemeenteraad alweer snel en ongepast in de clinch.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 724.000
Genk 23 april 2010

--- wijziging 16:15 26/4/10

--- Update 1 15:45 23/4/10
Bij ESSERS -Ivo Marechal- wil men aan deze redactie
niet zeggen welke producten -die onder de ADR reglemenetering vallen- bij ESSERS zijn opgeslagen, er zijn bepaalde afspraken gemaakt zegt Ivo Marechal. Maar als ESSERS vergunning heeft om 50 Ton giftige stoffen op te slaan, niets te verbergen heeft, waarom krijgt deze redactie dan geen informatie over het soort gevaarlijke producten, ondermeer de UN nummers?
--- einde update1
 

Schepen Annita Laporte werd letterlijk in een rolstoel binnengerold, haar voet is omzwachteld, de -show-Dokter van "zijn" volk verblijft nog altijd in China, de IJslandse vulkaan speelt ook de Genkse ultralinkse PVDA+ politicus duidelijk parten. Oost, west, thuis best, meneer Dewitte, in China is het wellicht niet beter dan in Genk.

Klassiek stramien.
De gemeenteraad is nog maar goed en wel van start, of het bekvechten tussen Gaston alias Stijn -Vangeneugden- van het Vlaams Belang en de Voorzitter van de gemeenteraad gaat van start, het moet gezegd dat Voorzitter Tom Arts systematisch ongepast en zeer provocerend, zelfs agressief, reageert. Stijn Vangeneugden getuigt telkens van zeer povere dossierkennis waarbij de gemeenteraad gniffelt of in koor lacht. Gisteren vond Vangeneugden het nodig om met zijn titel van "Professor" -is hij dat wel?- uit te pakken, maar in de praktijk kan Stijn niet eens een simpele belastingaangifte invullen-sic-, maar show verkopen dát is voor Stijn geen probleem. De énige die van Stijn quasi nooit kritiek krijgt is Schepen Laporte ...

De Agenda.
Er waren gisteren 43 agendapunten te behandelen, samen met de bijkomende punten door Raadsleden ingebracht liep de gemeenteraad weer uit 23.00u, de klassieke pers was al rond de klok van 21u vertrokken, nogal wiedes, er was geen receptie. De publieke belangstelling was minder dan tien, de bevolking is blijkbaar niet geïnteresseerd wat de politiek uitspookt, een volk krijgt immers de leiders die ze hebben gekozen.

Veiligheid Stations Bokrijk en Genk.
Na een reeks agendapunten over algemeen beleid en economie rond Interelectra werden door Yves Grouwels -PRO GENK- en Stijn Vangeneugden -Vlaams Belang- de eerste opmerkingen geformuleerd over de "intentieverklaring stationsomgeving Genk en Bokrijk"  Grouwels had het over de grote belangstelling voor Bokrijk en de veiligheid aan dat station, Vangeneugden kloeg -zoals steeds- ostentatief over onveiligheid aan het station te Genk.

Reis naar Pingjiang.
Het provinciebestuur Limburg wil in het kader van het economisch ontwikkelingsbeleid een economisch samenwerkingsverband met een regio in China aangaan, de relatie wordt gebaseerd op een provinciaal draagvlak waaraan de POM, LRM, Hasselt, Genk, Bree, VOKA en VKW meewerken. Op 14 april 2010 heeft het CBS van Genk beslist dat Genk van 13 t/m 20 mei 2010 met een delegatie aan het memorandum met de Provincie Jiangsu zullen deelnemen, LSM zou hier een toelage van 3 keer 2.000€ voorzien, Wim Dries legde uit dat dit mogelijk tot 1.500€ zou kunnen dalen. 
Stijn Vangeneugden klaagde dat het een schande is dat ambtenaren die al goed verdienen, extra belastinggeld opslorpen om naar China te reizen, het Vlaams Belang heeft zich dan ook onthouden. 
NVDR:
Vangeneugden vraagt zich niet af, of de delegatie soms ook niet naar het Belgische paviljoen van de wereldtentoonstelling in Shanghai gaat, zoja dat de gekozen data wel erg ongelukkig zijn, zij zullen niet ter plaatse zijn voor de "Europese" dag noch de Vlaamse dagen van 24 tot 28 mei en ook niet op 13 juni 2010 voor de Nationale dag waarbij Prins Filip in het Belgische paviljoen aanwezig zal zijn. Shangai, waar de tentoonstelling plaats vindt, grenst aan de provincie Jiangsu. Zou het niet kunnen dat hier een -verkapt- gratis bezoek aan het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling in zit.
 

C-Mine.
De agendapunten 12 en verder handelen over diverse toewijzingen voor het C-Mine project en betekenen weer kosten voor ontwerpen aan diverse architecten, het Vlaams Belang -Chris Janssens- verzoekt om een recapitulatie van alle kosten die het project voor de stad reeds hebben meegebracht, burgemeester Dries beloofde dat te zullen doen.
Op het uitbesteden voor 212.355,- € voor het schoonmaken van de stedelijke gebouwen t.b.v. C-Mine aan een externe firma, reageerden zowel PRO GENK als het Vlaams Belang, er werden vragen gesteld over de werkgelegenheid en waarom Genk die job niet zelf in eigen beheer uitvoert wat ten goede komt aan de werkgelegenheid, -dit zijn inderdaad terechte opmerkingen. red.-.
Schepen Laporte maakte er zich vanaf met een kwinkslag dat het, wanneer de stad het zelf zou doen, méér zou kosten-sic-. Het tweede argument van Stijn Vangeneugden dat eigen personeel, wegens wisselende activiteiten en te leveren prestaties buiten de normale werkuren, soepeler zou kunnen worden ingezet, mocht ook niet baten.
NVDR : Dat de aannemer even goed Genkenaars in dienst zou kunnen nemen is een uitleg van Schepen Laporte die kant noch wal raakt, waar is de garantie van het bedrijf dat zij Genks personeel in dienst gaan nemen ? Genk moet met het C-Mine project goed opletten wat ze doen, er zijn bepaalde diensten zeer argwanend die het dossier zijdelings bekijken, vooral met brievenbusfirma's in zee gaan -ook al is het een PPS- valt wel erg op.

Essent Energie.
Bij de verhuur van een stuk grond van 60a aan de Witmeerstraat aan nv Essent Energie België, heeft PRO GENK ook haar bedenkingen, de vergunningen zouden nog niet in orde zijn.

OCMW.
Met agendapunt 27 wil men de juridische vorm van het OCMW omvormen naar een vereniging titel VIII -hoofdstuk I- en de uitbreiding van het werkterrein bewerkstelligen.  Volgens Stijn Vangeneugden betekent dit niets meer dan het creëren van nieuwe postjes.

ESSERS.
Er werd ook nogal vaag gecommuniceerd over de milieuvergunning van ESSERS, burgmeester Dries toonde een brief van ESSERS waarin de toezegging zou staan dat ESSERS toelichtingen wil geven aan de buurtbewoners, de minister zou een milieuvergunning hebben verleend. Er werd in de gemeenteraad louter 50T vernoemd, maar niet dat het om 50 Ton giftige stoffen en ADR producten gaat. We zijn benieuwd wie binnen de stad Genk en bij de brandweer dé specialisten zijn inzake ADR goederen, UN nummers, het opslaan en vervoer van ADR producten, etc.
Op tabel 2.1 "Toetsing Seveso- plicht"-bijlage milieuvergunning- worden een aantal categoriën opgegeven, maar geen enkele aanduiding van ADR, laat staan een UN nummer, deze redactie gaat dat verder onderzoeken.

Vlaams Belang.
Over de keuze van materialen voor verkeerspalen kreeg Jimmy Wenmeekers -Vlaams Belang- antwoord van burgemeester Wim Dries -CD&V-, Dries verwees naar de materialen die daarvoor in het typebestek 250 werden bepaald, maar de burgemeester beloofde dat Genk het onderwerp verder gaat bepalen. Wenmeekers had ook nog punten over de "Studentenkapel", maar die vraag was blijkbaar achterhaald.
Wat het punt dat Jimmy Wenmeekers over NORBORD indiende, betreft de geurhinder die daar nog altijd heerst, heeft de stad Genk volgens Wim Dries aan NORBORD gevraagd om het komende jaar nog inspanningen te doen om de geurhinder weg te werken, zoniet dreigt een sluiting.
Raadslid Lydia Werrebrouck deelde van haar collega weer in het snoepgoed, veel interesse over wat er allemaal werd besproken had ze duidelijk niet, haar "zitpenning" krijgt ze dan ook letterlijk om er te komen zitten. Alleen als haar collega Jimmy Wenmeekers aan het woord is, wordt ze even alert in die zin dat ze naar haar collega Raadslid -van een andere partij- zit te gniffelen, zeg maar Jimmy uitlachen.

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck ©

Laatste update ( 26 april 2010 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.