Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
5273766
Laatste artikelen
VOKA’s Dag van de Ondernemer op de rechtbank-P1-Update2
Infrabel / NMBS reageren niet op te moeilijke vragen van Morsum Magnificat.
Infrabel : Weer miserie met spoorovergang in Begijnendijk-Update1
Europol: Wereldwijde actie tegen het witwassen van geld.
Morsum Magnificat is geen gazet, die hanteren de pen van het systeem -MM-290-01
Morsum Magnificat 170 September 2009 EXCLUSIEF
23 augustus 2009
ANDER NIEUWS Enkel en alleen bij Morsum Magnificat.

Paginabezoekers Website Morsum Magnificat : 657.400
Ternat 23 augustus 2009.

Niettegenstaande vele pogingen om deze redactie de mond te snoeren, hebben wij, zonder hulp van wie dan ook, stand gehouden, het internet is immers overal toegankelijk, desnoods worden we een "Vliegende" redactie. Onze onafhankelijke koers wordt ons niet in dank afgenomen, maar we houden stand, desdnoods gaan we naar het Europees Hof -EHRM-.

Morsum Magnificat 170.
Naar aanleiding van het feit dat de Secretaris van het OCMW te Begijnendijk derden,
onveilig -onder toezicht van de OCMW klusjesman- liet werken en de Leuvense Arbeidsauditeur Berben niet wenste op te treden, werd een geïllustreerd document naar de Hoge Raad voor de Justitie gestuurd. Met dat lijvig document werd aangetoond dat de redacteur van Morsum Magnificat al sinds 1988 doende is met het aankaarten van arbeidsveiligheid, wat zijn recht is, evenals een Auditeur die niet moet optreden blijkbaar moet kunnen. De HR
liet weten dat zij aan de wijze van optreden -of niet optreden- van een Arbeidsauditeur niets kan doen, niet bevoegd is.


Morsum Magnificat 170
van september 2009 ...


Voorlopige onderwerpen :
° Inter "Build" over lijken, meer bewijsmateriaal inzake elektrocutie Arlon 80
° Schandalige Bliksemafleider op kosten gemeenschap.
° OCWM's voor "Uitgeblusten" op de korrel : Ternat, Ninove .....  
° Rijksdienst Voor Pensioenen.
° Eismann kreeg voedselinspectie over de vloer.
° Milieudossiers.
° Trek uw plan.
° We zijn uw Pitbull niet.
°
Fiskale en Jurdische brievenbus.
° Rita Wuyts in beroep gaan is goedkoper dan rechtsplegingsvergoeding.
° Veiligheid - Eandis - Fabricom
° etc... 

Hoofdartikel : Arbeidsveiligheid.
In Morsum Magnificat 170 brengen we als hoofdartikel een analyse van het dodelijk
arbeidsongeval dat op 23 november 2006 in de Aarlenstraat 80 gebeurde. Toen werd omstreeks 10:30u een Turkse arbeider geëlektrocuteerd terwijl deze in opdracht van G&A De Meuter Asbestplaten uit een hoogspanningscabine diende te verwijderen waar de dodelijke 11kV nog aanwezig was!  Bijna drie jaar post factum, post mortum is er geen onderzoek opgestart, is niemand ondervraagd. De Preventieadviseur die een rapport opstelde dat ongunstig was voor de verantwoordelijken werd door INTERBUILD gesommeerd dat rapport aan te passen.  Ook de contracten van de Turkse arbeider met diens werkgever zouden pas na het ongeval opgesteld zijn. Als ook hier geen vervolging wordt ingesteld, moeten over de handel en wandel van het Brussels Gerecht, in casu het Auditoraat, nog meer vragen worden gesteld.

Meer veiligheid, geen politiek.
De redactie van Morsum Magnificat heeft het vuile politieke spel grotendeels bekeken en
wij hebben onze conclusie getrokken, als laatste in de rij hebben we LDD gedurende ruim één jaar kunnen bekijken, de conclusie : Jean-Marie Dedecker is, zoals we trouwens reeds van meetaf stelden,  een politicus zoals alle andere : "Macht en Geld", daarvan zal hopelijk iedereen na de affaire Vijnck overtuigd zijn.  Jean-Marie Dedecker wil zich in bepaalde gazetten profileren als een politicus voor de zwakkeren in de maatschappij en, alhoewel Dedecker geen advocaat is, liegt hij evengoed. Jean-Marie is een even grote machtswellusteling omdat óók hij, net als de socialisten, over de rug van de zwakkeren in de maatschappij omhoog kruipt, foei Dedecker.  Morsum Magnificat zal zich nog meer toeleggen op de arbeidsveiligheid en de Arbeidsinspectie blijven in hun hemd zetten.

www.morse-press.be  postbus 40  1740 Ternat.

Laatste update ( 12 september 2009 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.