Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
15227820

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
OCMW Begijnendijk eindejaarsvraag: Wie bedroog wie ?
31 december 2008
Wijziging naam huurder om steun toe te kennen was bedrog.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 546.600
specifieke bezoekers op dit item op 20:30 9/1/2009 : 154
Ternat / Begijnendijk, 31 december 2008

----- wijzigng 00:38 02/1/2009
----- wijziging 10:45 01/1/2009.
----- wijziging 14:15 31/12/2008.
De affaire rond de huurwoning in de Kruisstraat te Begijnendijk is na
de komende uithuiszetting
van 9 januari 2009 voor het OCMW van
Begijnendijk nog niet van de baan.

Naam van huurder werd gewisseld.
In april 2005 werd de woning in de Kruisstraat gehuurd door wijlen
Danny L., dat staat in
diverse documenten van het OCMW en de
eigenaar van de woning te lezen.
Op 18 april 2005 laat sociaal werker MV zich waarschijnlijk -bewust of
onbewust?- misleiden,
in een document van het OCMW van die dag lezen we dat niet
Danny L, maar diens zoon
achterstallige huur zou hebben. Frappant is
wel dat op 12 april 2005 de eigenaar van het
krot aan de Kruisstraat,
Danny L. -de vader- achterstallige huur claimt.

Voorzitter in 2005 OCMW :
Patricia Stevens -MGB-....

.... cirkelt op haar bezem boven Begijnendijk,
omdat er in de Raystraat in 2008 storm was,
het ging slecht bij AXA ....
 

Wie bedriegt wie?
Er is hier, hoe dan ook, bedrog in het spel ofwel werd het OCMW in de
luren gelegd  -wat in het betreffende dossier geen alleenstaand geval is-,  ofwel verleende de maatschappelijk assistent
of anderen binnen
het OCMW zijn / haar medewerking en werd daardoor de gemeenschap
bedrogen.
De toekenning van gemeenschapsgelden voor huurachterstand aan
een persoon die infeite niet
huurde, is één geval, maar er is ook het
feit dat het OCMW een leefloon toekende aan datzelfde gezinslid die op de koop toe loontrekkend was.
Het OCMW van Begijnendijk sloot dus
twee keer de ogen en betaalde. Ook dat was dus in strijd
met de wet
op de maatschappelijke integratie.
In het verslag van het OCMW van 21 april 2005 staat er klaar en
duidelijk -denigrerend- te lezen
dat JL vuilnis ophaalt in de gemeente HOB.  Behalve
de twee bovenstaande feiten, is er nog een
derde, van grotere
omvang, maar of het OCMW van Begijnendijk dat al uitgeklaard heeft, is ons
niet bekend.

De Socialisten.
De Begijnendijkse -radijs-socialisten hebben onlangs de controle op de
juridische handel en
wandel van o.m. het OCMW afgevoerd, dat
gebeurde nadat de kleingeestige Frans Van Der
Veken zijn zin niet
kreeg. "Held" Van Der Veken die aan deze redactie vertelde dat hij in
Begijnendijk niet alleen op cafébezoek durft te gaan, in Deurne wél ..!

Meester leugenaar.
Hoe dan ook zou het wel eens kunnen dat het dossier "Kruisstraat" het
OCMW van Begijnendijk
nog zuur opbreekt, het feit dat ze gebruik
maken van de diensten van advocaat  Johan H.,
alias "Meester
Leugenaar" zal daar niets aan veranderen, Mr. H. verkondigde in een dossier
vóór de Voorzitter en de Auditeur van de Arbeidsrechtbank,
grove leugens waarvan melding is
gemaakt aan de Stafhouder en
Onderzoeksrechter M. te Leuven. Ook in twee andere dossiers
zijn
derden zich over die advocaat bij deze redactie komen beklagen, in het éne geval ging het
om intimidatie van de dochter van "X" en in het
andere geval om laster tov van de advocaat
van "X", de advocaat van
Begijnendijk schuwt blijkbaar leugens noch laster.
----- geplaatst 13:03 31/12/2008

Redactie Morsum Magnificat  ® Professioneel
EVDS ©
www.morse-press.be  1740 Ternat

Laatste update ( 09 januari 2009 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.