Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
15227769

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Begijnendijk:25 heeft ook een betekenis in de Grondwet-Update1
25 december 2008
Redactie MM wil ook anonieme berichten onderzoeken.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 543.800
Ternat / Begijnendijk, 25 december 2008.

---- Update 1 21:40 25/12/2008
Het Charter van de advocaat.
Eenieder heeft recht op de bijstand van een advocaat.
De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen
  een doeltreffende tussenkomst.
De advocaat geeft raad, onderhandelt en verdedigt met de toewijding die de eer van zijn
  beroep vereist.
De advocaat waakt over de eerbiediging van rechten en vrijheden.
De advocaat is de vertrouwenspersoon van zijn clent en gehouden tot het beroepsgeheim.
De verdediging van de belangen van de clint die hij met eerbied voor de wet en de
  deontologie behartigt is de eerste bekommernis van de advocaat.
De advocaat houdt zijn clint nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de hem
  vertrouwde opdracht.
De advocaat zorgt ervoor steeds zijn kennis te vervolmaken teneinde de complexiteit en
  de evolutie van het recht te beheersen.
De advocaat volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij moet op de hoogte
  zijn van de internationalisering van het recht en richt zijn praktijk hiernaar.
De correcte uitvoering van het beroep van advocaat wordt gewaarborgd door zijn 
  Orde en de regels die deze uitvaardigt.
Sommige Schepenen van Begijnendijk moeten bovenstaande toch eens goed lezen n vooral
in praktijk omzetten.


25 December....

Vandaag is het Kerstmis, dus 25 december 2008, het cijfer "25" heeft voor de Belgen
ook een belangrijke betekenis, dat staat in verband met de Grondwet. Sinds geruime tijd heeft
deze redactie mr dan n aanwijzing dat de
beleidsvoerders in Begijnendijk van dat artikel
25 in de Grondwet weinig of niets
begrepen hebben, erger is dat degene die de toepassing van
dat artikel van de
beleidsvoerders poogt af te dwingen, bestreden moet worden, nog erger,
het doel
heiligt daarbij alle middelen.

Straatsburg?
Deze redactie heeft uit zeer goede bron vernomen dat het dossier van het gesjoemel
met de aanbesteding van het Marcinelle Standbeeld bij het Parket in Leuven ligt, andere bronnen
vertellen dat Begijnendijk, als gevolg van de contacten van wijlen
Breke Verhaegen, met
datzelfde Parket te Leuven, zeer goede contacten heeft.
Dat het met de voeten treden van de scheiding der machten te Leuven in vraag moet
worden
gesteld, kunnen we ons wel voorstellen en ls dat zo is, dan zullen we
desnoods naar Brussel
gaan, dr kent men ondertussen iets van het prutsen aan de
scheiding der machten. We
hebben ook nog Straatsburg, het zou nog eens stof doen
opwaaien indien Begijnendijk zou
veroordeeld worden voor het met de voeten treden
van de scheiding der machten.
Deze redactie wil nu alerte inwoners van Begijnendijk, voor wie het misbruik van de
besturende
elementen t hoog zit, zonder risico ontmaskerd te worden, bijtreden. Het
Europees Hof voor de
Rechten van de Mens aanvaardt ook anoniem bewijsmateriaal
als die elementen ondersteund
worden door andere bewijzen die men kan controleren
en tegenspreken.

Anoniem.
Omdat wij ervan op de hoogte zijn dat personen uit Begijnendijk, die ervan verdacht
worden dat
zij Morsum Magnificat van mistoestanden in de Begijnendijkse politiek
informeren, onderwerp zijn
van intimidatie -en erger-, geven wij degenen die ons
willen informeren de mogelijkheid dat ook
anoniem te doen. Wij zullen dan, na
onderzoek, de zaken publiek maken en zonodig bij de
betreffende en bevoegde
overheid aankaarten, dat is trouwens -al negeert de Politiecommissaris
dat- nog altijd
een wettelijke aanbeveling.

Privacy.
Een citaat van Meester Walter Van Steenbrugge :
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/weblog/blog_waltervansteenbrugge
"De privacy van politici is onbestaande". De Europese rechtspraak van Straatsburg luidt ook in
die zin. Het recht op vrije
meningsuiting, art. 10 EVRM, haalt het meestal op art. 8, het recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer". Laten ze dat in Begijnendijk dan ook bij het
EVRM, dus niet bij de locale flik,
maar eens natrekken http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

Wie mistoestanden wil aankaarten mag/kan
ons dat anoniem melden op volgend
adres :

Postbus 40
3130 BEGIJNENDIJK
Of
Postbus 40
1740 TERNAT

PS: Schrijf als adres alleen de postbus en de gemeente, GEEN andere namen. Als het om een
anonieme inhoud gaat, schrijf dan ook GEEN afzender op de omslag, op die
manier neemt u ook spionnen de wind uit de zeilen, want reken er maar op, waterdragers heeft de MGB in Begijnendijk genoeg, stuk voor stuk woekeraars die er, op de kap van de anderen -dus k van u misnoegde
inwoner- , beter van worden,
dr gaat het toch om!
Iemand die vijf jaar voor de gemeente kan werken krijgt een ambtenarenpensioen en
dat ligt
twee keer hoger dan dat van een arbeider !

Redactie Morsum Magnificat  Professioneel
www.morse-press.be  1740 Ternat

Laatste update ( 26 december 2008 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.