Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
15227616

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Begijnendijk: Danny V.B. vraagt aan Rechter opschorting straf.
24 december 2008
Bedreiging journalist Morsum Magnificat voor Correctionele Rechtbank.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 543.400
Ternat / Begijnendijk / Messelbroek / Leuven,  24 december 2008.

------ wijziging 17:45u 24/12/2008.
Vandaag diende Danny V.B. voor de Leuvense Correctionele Rechtbank te verschijnen, de Raadkamer
had op 11 april 2007 daartoe beslist, de verwijzing is het gevolg van de bedreigingen die Danny VB
op 11 juli 2007 uitte tegenover de journalist van Morsum Magnificat naar aanleiding van artikels die hij schreef over cannabisplanten in Begijnendijk.

Spijt.
De voorzitter maakte duidelijk dat er enkel over de bedreigingen zou worden gesproken, die er wel degelijk geweest waren. Op die manier omzeilde de Rechter de gespannen familiale verhoudingen
tussen de beklaagde en zijn vader. Danny VB vroeg opschorting van straf en begon aan de voorzitter
uit te leggen dat hij de bedreigingen had geuit in een opwelling en een uur later eigenlijk al spijt had maar dat hij dacht dat de journalist "samenwerkte" met zijn vader.

Daging al voldoende?
Hoe de gedachtengang van Danny VB is, toont zijn zienswijze aan, hij leeft in onmin met zijn vader,
heeft er geen contact mee,  maar wil wl bepalen met wie deze wel of niet spreekt. De Voorzitter
was de mening toegedaan dat, door de oproeping voor de Correctionele Rechtbank, Danny VB al
gestraft was en dat er sindsdien geen bedreigingen meer waren geweest, spreekt in zijn voordeel,
zeer waarschijnlijk zal de Rechter dan ook die zienswijze volgen en in die zin op 21 januari 2009
uitspraak doen.
De journalist van Morsum Magnificat vraagt een schadevergoeding van 300 omdat hij, ten gevolge
van de bedreigingen, die hij ernstig nam, extra beveiligingen moest installeren.  De Openbare
aanklager beaamde dat aan de hand van de bandopnames de dreiging er wel degelijk was, Danny
V.B. had ondermeer gezegd "Ge weet niet wat ge gaat meemaken'.

De rol van de PZ BRT.
Een inspecteur van de politiezone BRT en wijkagent van de journalist, was op eigen initiatief in
de computer van de moeder van Danny V.B. gaan neuzen, er was daartoe geen echte reden, er
werd ook geen klacht ingediend, bovendien was de politieinspecteur op dat adres niet eens
wijkagent.  Achteraf blijkt dat het bezoek van wijkagent BV, olie op het vuur was, wellicht ook
nog de aanleiding was van de bedreigingen.

Begijnendijk : Meer dan honderd planten Cannabis
waren achter een strook mas aan het zicht onttrokken.Deze foto werd aan de Federale Politie -drugsectie- voorgelegd,
daar heeft men de THC waarde op +/- 1,25 geraamd, maar ook
bevestigde dat zo'n planten -behoudens toelating- verboden zijn.
Voor de burgemeester van Begijnendijk mag dat, vandaar dat
de politieinspecteur ook de zijde van de overtreder koos, Politie
slippendragers van de Begijnendijkse burgemeester? 
In Begijnendijk wordt illegaal, legaal en vice versa .... 

Rare familie.
Op 7 en 8  januari 2007 in de voormiddag was de journalist van Morsum Magnificat goed
genoeg om van de grootmoeder van Danny VB telkens een litanie van meer dan een half uur
te aanhoren, de bejaarde dame was niet te spreken over de houding van de Politie van Tremelo
die daar op een dag in burger een vrijwillige huiszoeking wilden komen uitvoeren. Uit het
dossier blijkt dat de dame op 11 juli 2007 om 15:09u naar de politie van Tremelo telefoneerde
omdat de journalist haar zoon -een man van 63 jaar !- die bij haar inwoont en daar zijn
hoofdverblijfplaats heeft, is komen bezoeken, een zeer rare familie is dat.

Wereldnieuws.
Alvorens de journalist de artikels bracht heeft deze wel degelijk voldoende informatie ingewonnen,
er werden zelfs foto's naar de Federale Politie te Brussel gestuurd om na te gaan of het inderdaad
om verboden cannabisplanten ging. De Federale Politie deelde wel mede dat die planten, bij
onvoldoende zon, geen THC gehalte van 4,5 halen maar desondanks niet toegelaten zijn.
Frappant is ook dat de politieinspecteur, in zijn verklaring aan de Recherche, het bestaan van die
planten minimaliseerde, ze zouden er bij toeval gekomen zijn door het leegmaken van voederbakjes
van de vogels ! Toen de journalist naar de eigenaar T. belde had men toch een andere uitleg, k
de Begijnendijkse burgemeester was duidelijk op de hoogte, "als dat niet meer mag, moeten we een
kist kopen en erin kruipen" zei Willy Michiels -MGB-. De "Cannabiswet" is in Begijnendijk voor de
"vriendjes" duidelijk niet van toepassing.

Het is zeer merkwaardig dat een politieagent wil toedekken wat bij wet verboden is, over het artikel
dat daarover in Morsum Magnificat verscheen liet agent B.V. zich wl laatdunkend uit, hij verklaarde
dat de journalist met dat artikel dacht het "Wereldnieuws" te halen, meer moeten we hier over die inspecteur niet meer vertellen.  In een ander dossier was het dezelfde Inspecteur die, om een deurwaardersexploot af te leveren aan de vader van Danny V.B.,onvoldoende ijver aan de dag legde waardoor FVB een veroordeling opliep, van objectiviteit gesproken.

Redactie Morsum Magnificat  Professioneel
EVER
www.morse-press.be  1740 Ternat.

Laatste update ( 27 december 2008 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.