Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?
Aantal Bezoekers
6217340
Laatste artikelen
HORECA Hongerstaker meldt zich bij Morsum Magnificat-Update1
Staatsblad steeds uitgebreider over de te nemen coronamaatregelen.
Coronacircus: Het "Volk" doet zichzelf de das om-Update3
Europol ontmanteld illegale sigarettenfabriek in Nederland.
Commissie Wonen en de samensmelting van SVK en SHM-P1
Keuringsorganismen doen hun job niet naar behoren_UPDATE_2
24 mei 2008
Wet elektrische installaties toepassen of wijzigen.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 456.800
Ternat / Begijnendijk 24 mei 2008.

------- Wijziing 12:37 24/05/2008
Met een KB van 04 april 1972 is er al één en ander gezegd omtrent de beveilging tegen directe
bliksem-inslag, maar die Wet werd wegens "te duur om in de praktijk uit te voeren"  in gans België met de voeten getreden, niet op zijn minst door de overheid zelf.

Ministerie van Economische Zaken d grote boosdoener.
De Wet van 1972 werd vervangen door deze van 19 december 1997 (Brandbeveiliging in
gebouwen), in die wet wordt verwezen naar een NBN, die daardoor ook wet wordt.
Met de NBN C18-300 wordt er een extra practische en administratieve link gelegd tussen de
beveiliging van een elektrische installatie en overspanning- en bliksembeveiliging, maar 23 jaar later heeft het Ministerie van Economische Zaken -Algemene Directie Energie-, de elektriciens -en hun verenigingen-,
de keuringsorganismen (sic) , etc het ng
niet begrepen, evenmin de Minister van Binnenlandse- en Economisdche  Zaken, dus ook op dit vlak -zoals BHV-  is België een zootje.

Onderstaande foto's tonen minstens
vier inbreuken aan op het AREI


Foto links : XVB 3G2,5 Werd in december 2007 aangelegd, ook de toevoerleiding naar dat
"onderbordje" werd toen vernieuwd -voedingskabel ook een 3G2,5 ?-
De foto toont aan in welke staat het keuringsorganisme TBV -twee agenten keurders !- de
installatie hebben gevonden én goedkeurden -niet gezien ?-.
Wartels -art.205- worden vervangen door siliconen, op de buigstraal van de XVB moet TBV
blijkbaar ook niet letten, maar dt is nog niet alles wat ze over het hoofd hebben gezien. 

Foto rechts : Waterleiding + coaxiale kabel voor kabeltelevisie, waren aanwezig, NADIEN
-dec 2007-
werd er een 3G2,5 + een equipotentiaalvereffening bijgeplaatst ........
De vuurverzinkte klemmen voor de equipotentiaalverbinding werden op koperen buizen
geklemd,
de koperdraad werd op de vuurverzinkte klemmen bevestigd ...... 
Dit goedkeuren is een kaakslag voor échte elektriciens en échte keuringsorganismen.

PS.
W= Waterleiding  E= XVB 3G2,5  T= Coaxiale kabel van de kabeltelevisie? alle drie de
leidingen gaan door hetzelfde gat waarvan de laatst toegevoegde de elektrische is ! Als
dat allemaal mag !?

Aangezien het over aanzienlijke wijzigingen gaat, welke in december 2007 zijn doorgevoerd,
moet
een keuringsorganisme, rekening houden met de vigerende reglementering van het
AREI - en niet alleen het KB van 10 maart 1981-, dat gebeurde hier alvast niet.


Walen en Vlamingen.
Op 22 april 2005 wordt door Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) aan Minister Marc Verwilghen
omtrent artikel 136-2 een schriftelijke vraag gesteld, want de Franse tekst betreffende de beveiliging tegen overspanningen te wijten aan atmosferische verschijnselen -dus bliksem- is anders dan in de Nederlandstalige versie -A.R.E.I.-.
De Minister zei dat het om een foutieve vertaling ging die zou worden rechtgezet, er zou,
volgens Marc Verwilghen, ook een ad hoc werkgroep worden opgericht om de twee taalversies coherent te maken en de tekst te verduidelijken, tot zover de Minister .... maar drie jaar later wachten we nog steeds op de resultaten, BHV is dus niet het nige struikelpunt.

Keuringsorganismen.
De beveiliging tegen overspanningen moet volgens artikel 136-2 wel degelijk bij de aanleg van
een elektrische installatie geplaatst worden (sic), maar omdat de keuringsorganismen die materie onvoldoende kennen en bovendien de keuringsorganismen zelf onvoldoende gecontroleerd worde, ergo, niet bevoegd zijn om bliksemafleiderinstallaties te keuren, worden de wettelijke verplichtingen om overspanningsbeveiligingen te plaatsen gewoon niet toegepast, de keuringsorganismen doen hun werk op dit belangrijk item niet, maar dat is niet het nige punt.

Beschermingsgeleider is
niet eens vastgeschroefd !Dit lichtpunt is zoals aan de bedrading (xvb 3G1,5) te zien, nieuw en bevindt zich tegen het
plafond in de inkomhal en heeft geen beschermglas.
De aansluiting is met het blote oog vanaf de begane grond te zien, echter twee agenten keurders
van TBV (Wim en Luc) zien niet dat de beschermingsgeleider niet volgens art.5 AREI, noch volgens
de regels van goed vakmanschap is verbonden !  De keurders hebben totaal 5 manuren gepresteerd
om een particuliere installatie te keuren, maar deze inbreuk (en enkele andere) hebben ze alvast
NIET gezien.
Een beschermingsgeleider is zeer belangrijk en moet elektrocutie bij het vervangen van lampen
vermijden - 9:47 24/05/2008

Overspanningen door potentiaalverschil.
Het plaatsen van overspanningsbeveiligingen is niet alleen wettelijk verplicht maar is ook
absoluut noodzakelijk om elke elektrische installatie tegen overspanningen te wijten aan bliksem -potentieelverschillen- te beschermen.
Zelfs bij een ontlading van een bliksem in de omgeving, kunnen elektrische toestellen
zondermeer ontbranden zonder dat de woning door de bliksem is geraakt.

Meer risico op bliksemschade.
De keuringsorganismen doen, zoals uit een zeer recente controle van TBV -Technisch Bureau
Verbrugghen- blijkt, hun job niet naar behoren, waardoor het risico op schade bij bliksem (zelfs in de buurt) in woningen, die geen beveiliging hebben, groter wordt.
Het feit dat de Algemene Directie Energie er maar niet in slaagt om, wat overspanning- en
bliksembeveiliging betreft, een deugdelijke reglementering op het getouw te zetten, (zoals in de ons omliggende landen wél het geval is) er zelfs niet in slaagt om een artikel in het AREI door de controleorganismen te doen toepassen, is al voldoende reden om de overheid bij de justitie aan te klagen.

Redactie Morsum Magnificat Professioneel.
Erik Verbeeck
  

Laatste update ( 10 februari 2011 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.