Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
7239485

Laatste artikelen
Bornem: De "Extremen in de maatschappij" versie 1, in de kijker-P1
Rillaar en de verloedering waarvoor het lokaal bestuur de ogen sluit-P2
Testelt: Morsum Magnificat legt problemen op huurmarkt verder bloot-Update1
MIVB verbetert in 2021 haar vervoersaanbod nog verder.
Aalter: Groen gaat vijf kilometer wandelen.
Arbeidsinspectie liever op studiedagen
05 april 2006

Provincie Vlaams Brabant en het " Explosiegevaar "
De "Ineffici?ntie" en de "Geslotenheid" van bestuur van de Technische Inspectie.

In plaats dat de Arbeidsinspectie zich meer op de werven toont, verlenen ze liever diensten aan ondermeer PreBes, zo?n studiedagen zijn voor zo?n inspecteurs veel gezelliger dan hun tijd op de werven te moeten spenderen. 
Deze redactie woonde al verschillende bijeenkomsten bij, heeft uiteindelijk besloten daar geen tijd meer aan te spenderen, het is alleen de kassa van PreBes die er beter van wordt.  Hieronder een verslag van zo'n bijeekomst te Asse. <zie ook artikels onder 
PreBes>


Betekom / Asse 8 december 2005.
De Provincie Vlaams Brabant organiseerde in samenwerking met PreBes vandaag een studienamiddag omtrent explosiegevaar, een materie die reeds in de richtlijn 94//9/EG is opgenomen. Men is in Belgi?, dus ook in Vlaams Brabant, wel erg laks geweest om op deze EG richtlijn te reageren <typisch belgisch> !
Animatoren zonder praktische ervaring.
PreBes is een organisatie die zich inlaat met "Preventie" en "Bescherming" betreffende arbeidsongevallen en alle aspecten daaromtrent, althans op papier. In die groep vinden ex ambtenaren van Ministeries en anderen die zich in hun professionele leven met reglementering bezig houden.
Het zijn stuk voor stuk " theoretici " die, behoudens vergissing van onzentwege, nooit ?nige praktische ervaring hebben opgedaan, nooit fysiek aan projecten meewerkten en de facto geen praktijkervaring hebben.
"Projectie" Dag.
De zogenaamde studienamiddag is niets minder dan het projecteren van de slides die in een document zijn opgenomen en waarbij de bijhorende tekst wordt voorgelezen. We hebben de indruk dat PreBes voor de diverse actoren en voor degenen die er aan meewerken, voor een mooi jobke heeft gezorgd. Echt professioneel is " verre van ". Prebes zou even goed de presentatiemap naar de belangstellenden kunnen opsturen die deze dan thuis <even goed> kunnen lezen !

Explosie gevaar.
Er kan in die materie geen bijeenkomst voorbij gaan of de ramp te Gellingen dient vernoemd te worden, men zou bijna durven denken dat het goed is dat er zo'n ramp was, alleen maar om er bij uiteenzettingen over explosiegevaar naar te kunnen verwijzen !
De eerste ATEX -Leidraad vinden we in de Europese richtlijn uit 1994 ( 94/9/EG), dat is ondertussen al 11 jaar geleden, we moeten ons dus niet afvragen hoeveel effect dat zo'n teksten hebben op de" DE PRAKTIJK " zoja, zou de explosie te Gellingen nooit hebben plaatsgevonden.
KB Van 26 maart 2003.
In het KB van 26 maart 2003 <BS 5.5.2003>vinden we de wetteksten betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Rekening houdend met een overgangsperiode wordt die wet, voor de arbeidsplaatsen die ruimten bevatten waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn en al v??r 30 juni 2003 werden gebruikt, vanaf 1 juli 2006 van kracht en moeten deze voldoen aan de voorschriften van dit KB.
Commentaar van een gewezen Arbeidsinspecteur : Binnenkort helemaal geen controles meer !
Binnenkort is er helemaal geen controle meer op de werven zegt G.H. , de controles gebeuren allemaal op papier, het gaat alleen nog over het invullen van documenten, het in voege treden van het KB van 24 februari 2005 <Bepalingen ter bestrijding van ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevalaangiften <BS 14 maart 2005> is daar al een voorbeeld van.


Een Deurwaarder stelde vast .....nadat 13 jaar voordien een arbeider <49 j> ge?lektrocuteerd werd aan een gelijkaardige installatie ......

Rechts :  Ir.Paul TOUSSEYN attach? toezicht welzijn op het werk - Links : De auto van Ir Tousseyn tijdens een inspectie te Tienen op het fietspad geparkeerd.


De "Ineffici?ntie" en de "Geslotenheid" van bestuur van de Technische Inspectie.

In april 1988 werd er te Holsbeek aan een kast van de kabeltelevisie een arbeider van de nv G.Champagne uit St Truiden ge?lektrocuteerd, maar de Arbeidsinspectie waste P.B.E. wit en deze elektrocutie werd het zoveelste " Fait divers " uit de saga van de elektriciteitsector.
13 Jaar later nog niets geleerd.
De elektrocutie in 1988 ten spijt, alsmede de PV's welke door het Ministerie van Economische Zaken op 28 februari 1992 inzake niet conforme, de facto gevaarlijke kasten, lastens Electrabel te Wiekevorst werden opgesteld veranderde er niets !
In regio Tienen werden een aantal installaties in 1995 door Iverlek / Electrabel overgenomen, ook de gelijkaardige en gevaarlijke laagspanningskasten met daarin kabel-tv onderdelen, welke oorzaak waren van de elektrocutie van J.SACRE <49 j>. Noch F.O.D. Energie, noch de Arbeidsinspectie hebben zich van dat dossier ooit, uit eigen beweging, iets aangetrokken !
Deurwaarder stelde vast.
Op 6 september 2001 schakelde de firma DETEL bvba < die tevergeefs Electrabel eerder in gebreke stelde> de Technische Inspectie van Leuven in. Op die dag kwam Ingenieur Inspecteur PAUL TOUSSEYN van de Technische Inspectie Leuven te Scherpenheuvel-Zichem en te Tienen vaststellingen doen, Design & Telecom bvba schakelde tezelfdertijd een Deurwaarder in die de vaststellingen van P.Tousseyn op zijn beurt vaststelde en daarvan een PV opmaakte.


Zelfs een PV Van vaststelling door een Gerechtsdeurwaarder
mocht niet helpen !  Detel bvba wilde haar personeel tegen elektrocutie beschermen  maar de Technische Inspectie van Leuven deed haar werk niet !..... de Technische Inspectie stelde in 2001 een PV op en 4 jaar later is er nog altijd niet geweten wat de Arbeidsinspectie van Leuven heeft ondernomen ....


Nooit iets van gehoord, is dat de " Openheid " van bestuur ?
De firma Detel wilde, in tegenstelling tot de firma Champagne uit St Truiden, elektrocutie van haar personeel voorkomen, maar de Technische Inspectie liet Detel bvba in de kou staan, het bedrijf verloor daardoor zelfs alle opdrachten van Electrabel wegens " te lastig ". Vandaag, 4 jaar later, heeft Detel bvba van de Technische Inspectie te Leuven nog steeds niets vernomen over dat dossier ...... Wat willen ze ons wijsmaken : De " Openheid van Bestuur ...."
Wet betreffende de openbaarheid van bestuur is vervat in artikel 32 van de Grondwet ....

Laatste update ( 06 april 2006 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.