Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
7239624

Laatste artikelen
Bornem: De "Extremen in de maatschappij" versie 1, in de kijker-P1
Rillaar en de verloedering waarvoor het lokaal bestuur de ogen sluit-P2
Testelt: Morsum Magnificat legt problemen op huurmarkt verder bloot-Update1
MIVB verbetert in 2021 haar vervoersaanbod nog verder.
Aalter: Groen gaat vijf kilometer wandelen.
Vorst Laakdal:Gebouw Politie met illegaal radioactief element niet de enige overtreding.
31 maart 2006

Dient de locale Politie om de Burgemeesters te beschermen bij het overtreden van de Wet ?

Betekom / Vorst Laakdal 30 maart 2006
Met de Wet van 24 januari 2006 hebben Burgemeesters die op hun gemeentegebouwen radioactieve opvangers hebben staan, sindsdien een reeks wetten overtreden op het bezit van radioactief materiaal en het betalen van retributies, waarvan duizenden door het F.A.N.C. vanwege de illegaliteit niet ge?nd werden.


Illegale radioactieve opvanger op gebouw waar de
locale Politie is gevestigd

Markt Vorst LaakdalKan de locale Politie vooraleer ze anderen op de wet wijst, op de bon slingert, eerst de hand in eigen boezem steken ?


Locale Politie.
De Politiehervorming werkt prima, zeggen politici maar zoals altijd staan de beste stuurlui spijtig genoeg ook hier <nog steeds> aan de wal, op het werkterrein is de realiteit helemaal anders, de locale politie staat nu nog meer dan vroeger onder toezicht <en bescherming> van de locale politiek.
Vorst Laakdal.
Op de markt van Vorst Laakdal staat er op het gebouw dat door de locale wordt bemand, nog een illegale Radioactieve opvanger Helita A Pastilles. Doordat dit illegaal radioactief element daar staat zijn volgende Wetten overtreden ;
28.2.1963 ? 25.05.1982 - 25.08.1985 ? 20.07.2001. Op 24 januari 2006 is er ter zake nog maar eens een nieuw KB verschenen.
Buiten de wetten op het bezit van radioactief materiaal hebben de Burgemeesters ook een reeks wetten overtreden die te maken hebben met de veiligheid <Brandveiligheid in gebouwen>, we verwijzen ter zake naar volgende Wetten en Normen <Normen worden wet indien men er in de wet naar verwijst> :
- Wet van 4 april 1972 <Brandveiligheid gebouwen>
- NBN 579 uit 1963 <waar in de wet van 4.4.1972 naar verwezen wordt>.
- Wet van 7 juli 1994 <Preventie van brand en ontploffing in gebouwen>.
- Wet van 19 december 1997 <Brandveiligheid gebouwen>.
- NBN C18- 100 <waar in de wet van 19.12.1997 art.6.5.5. naar verwezen wordt>.
- NBN C18- 300 <waar in de wet van 19.12.1997 naar verwezen wordt>.
- Wet van 10 maart 1981 <A.R.E.I.> artikel 136-2.
Niet limitatief.
Gevaar.
Voor wat de illegale radioactieve Helita A Pastilles betreft, is er een gevaar voor de volksgezondheid qua radioactieve stralingen en besmetting van de onderliggende delen en het milieu.
Het niet conform zijn van gebouwen voor wat de beveiliging tegen directe blikseminslag en overspanning betreft, is eveneens een gevaar voor personen en goederen.
Het gebouw waarin de locale politie te Vorst Laakdal is gevestigd barst  (zoals U op bovenstaande lijst ziet) van de overtredingen.
Dient de locale Politie hier om de wetsovertredingen met de mantel der liefde te bedekken ?  Burgemeesters moeten immers volgens artikel 79 van de Wet van 20 juli 2001 illegale inrichtingen, die een bedreiging voor de volksgezondheid vormen, sluiten, uitgerekend in d?t gebouw is de Politie behuisd !!

Laatste update ( 31 maart 2006 )

2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel - Alle rechten voorbehouden.